Baxter Czech

Veřejně přístupná odborná informační služba o zdravotnických prostředcíchZP Info


Na těchto stránkách naleznete informace o zdravotnických prostředcích společnosti Baxter zejména pro využití dle §5k - §5m Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.